Posted by: wesyod | 06/08/2009

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฏฐิมาอวดกัน (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่
เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีต่างกัน ท่านจึงสอนให้มีความอดทน แต่อยู่ด้วยกันแล้วจงหาความดีต่อกัน ไม่อิจฉาพยาบาทไม่จองล้างจองผลาญ ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ มีอะไรก็ควรที่จะปรึกษาหารือเข้าหากันได้ การมุ่งหน้าเข้าหากันได้เป็นการดีมาก

คนในโลกอันนี้มันมีร้อยแปดพันประการดูแต่คอมมูนิสต์กับรัฐบาล ก็เคยฆ่าฟันกันตาย ฆ่าพระเจ้าพระสงฆ์ ถึงขนาดนั้นเขาก็ยังหันหน้าเข้าหากันได้ สิ่งใดที่ควรจะปรึกษาหารือกันก็ทำ มันเป็นประโยชน์ คอมมูนิสต์ก็เหมือนกันนั่นแหละ สิ่งที่ดีเป็นคุณเป็นประโยชน์ คอมมูนิสต์เขาก็เห็นดีด้วย เขาก็ยังอ่อนน้อมยอมเข้าเป็นพลเมืองดี อันนี้เราเป็นพระเป็นสงฆ์แท้ๆก็ควรจะปรึกษาหารือกัน หวังดีด้วยเจตนาอันดี

แต่ว่าการปรึกษาหารือกันอย่าเอาทิฏฐิมานะไปพูดกัน หวังความสงบเยือกเย็น หวังความดีความงาม ตั้งจิตเมตตาปรารถนาหวังดีแล้วจึงเข้าหากัน จึงค่อยพูดกันได้ ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็พูดกันได้ อย่าเป็นการเอาฐานะข่มขี่และเหยียดหยามกัน ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยก็อย่าเป็นการเหยียดหยามดูถูก

คนต้องมีทิฏฐิด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ เรามาปฏิบัติมาละทิฏฐิ แต่ว่ามันไม่ละหรอก ทิฏฐิมันก็มีอยู่ทุกคนๆนั่นแหละ ล้วนแต่มากมาย การเอาทิฏฐิใส่กันแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุด มันต้องละด้วยกัน ครั้นหากเรามีทิฏฐิแข็งกระด้าง คนอื่นเขาก็แข็งกระด้างเท่ากัน แข็งต่อแข็งใส่กันก็แตกหักน่ะซี ครั้นยอมลดยอมละทิฏฐิมานะคนหนึ่งเสีย ยอมด้านหนึ่งเสีย อีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะลดละลงไปได้

จึงว่าศาสนานี้สอนเพื่อความปรองดองสามัคคีเป็นพื้น เรามาอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้า แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ใช้ไม่ได้

ท่านสอนให้มีความอดความทน
อยู่ด้วยกันแล้ว จงหาความดีต่อกัน
ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ
การมุ่งหน้าเข้าหากันได้ เป็นการดีมาก
: การละทิฏฐิมานะ
: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ทิฏฐิ มานะ
หลวงปู่บอกว่า ทิฏฐินี้ ถ้าปราศจากปัญญา มานะหรืออุปาทานจะเข้ายึด ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นนั้นๆ หลวงปู่ท่านว่า..ถ้ามีปัญญา ก็จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้…
เราคงคุ้นเคยกับคำว่าทิฏฐิและมานะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ดิฉันเองก็เพิ่งมารู้ว่าความหมายของทิฏฐิ มานะ ที่ดิฉันเข้าใจว่าแบบทั่วๆ ไปว่าเป็นความดื้อดึง กับความพยายามนั้นมีความหมายแตกต่างจากที่บัญญัติในพระธรรม

วันนี้ฟังเทปหลวงปู่ชาเช่นเคย..ท่านได้เทศน์ถึงเรื่อง ทิฏฐิ มานะไว้ว่า..
ทิฏฐิ คือ ความเห็น… ความเห็นนั้นมีได้หลายอย่าง มีได้ตลอดเวลา… เช่น เห็นว่า นี่คือเรา นั่นคือเขา มีทั้งมิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ
มานะ คือ ตัวยึด เป็นตัวอุปาทาน
หลวงปู่บอกว่า ทิฏฐินี้ ถ้าปราศจากปัญญา มานะหรืออุปาทานจะเข้ายึด ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นนั้นๆ หลวงปู่ท่านว่า..ถ้ามีปัญญา ก็จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้…
โดยมานะ ๙ได้แก่..เป็น @ สำคัญตัวว่า @เลิศกว่าเขา @เสมอเขา @ต่ำกว่าเขา
@เลิศกว่าเขา เป็นเลิศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา @เป็นเลิศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเสมอเขา @เป็นเลิศกว่าเขา สำคัญตัวว่าต่ำกว่าเขา

@เสมอเขา เป็นเสมอเขา สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา @เป็นเสมอเขา สำคัญตัวว่าเสมอเขา @เป็นเสมอเขา สำคัญตัวว่าต่ำกว่าเขา

ต่ำกว่าเขา เป็นต่ำกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา @เป็นต่ำกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขา @ เป็นต่ำกว่าเขาสำคัญตัวว่าต่ำกว่าเขา

จะเห็นได้ว่ามีคำสำคัญในเรื่อง มานะ คือคำว่า “เป็น” กับ “สำคัญตัวว่า” ซึ่งเป็นเรื่องของการยึดรูปกับนาม ยึดว่ามี”เรา” มี”เขา” ไม่ว่าจะเป็นการยึดทางกาย (รูปธรรม) หรือทางใจ (นามธรรม)
หลวงปู่ชาท่านเทศน์ว่า พระพุทธองค์ท่านสอนให้รู้จักรูปกับนาม เพื่อที่จะปล่อยวางได้ ไม่ยึดไว้..
พอมองไปรอบๆ ตัวก็เห็นทั้ง ทิฏฐิ และมานะมีการแยกเรา แยกเขา มีการคิดว่าเรื่องนี้ถูก เรื่องนี้ผิด เรื่องพรรคนี้ถูก พรรคนี้ผิด มีการคิดเปรียบเทียบเรากับเขาตลอดเวลา..เมื่อมีการคิดเปรียบเทียบ ก็เกิดความคิดว่ามีการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เมื่อคิดว่าตนได้เปรียบก็อาจจะเป็นสุข เมื่อคิดว่าตนเสียเปรียบก็อาจจะเป็นทุกข์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดนั้น..ไม่เที่ยง..เพราะเกิดจากทิฏฐิ(ความเห็น)ที่ขาดปัญญา ทำให้เกิดอุปาทานคิดโน่นคิดนี่ ความคิดเห็นนี้..ไม่จีรัง เปลี่ยนได้ตลอดเวลา..ดังนั้น ทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนสภาพได้ตลอดเช่นกัน..

เจริญสติ รู้ตัว เจริญปัญญา ลดทิฏฐิ มานะ ลดการยึดมั่นถือมั่นในรูป นาม ลงได้ ชีวิตก็จะเบาสบายขึ้นนะ..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: