Posted by: wesyod | 24/06/2010

สมุดบันทึกความเป็นครูดี

สมุดบันทึกความเป็นครูดี
“ครูดี  มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ”


Responses

  1. ได้บันทึกความเป็นครูดี เลยทำให้มี “ดวง” คือ ด “ดี” คิดดี พูดดี ทำดี ว “วิชา” ต้องแสวงหาตลอดเวลา ง “งาน” ต้องทำงานชีวิจจึงจะก้าวหน้า นี่แหละคือดวงอย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์

  2. ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมี web ในลักษณะนี้ออกมาให้เห็น เพราะมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นอย่างยิ่ง เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีโอกาสนี้ นี่สิเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมาก ขอขอบคุณเจ้าของ web นี้ และขอขอบคุณผู้ให้บริการนี้ด้วยความจริงใจ จะขอเป็นสมาชิกใน web นี้ ตลอดไป ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ พบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปเหมือนกับที่ท่านได้เป็นผู้ให้มาโดยตลอด ขอบคุณครับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: