Posted by: wesyod | 18/07/2010

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบ2

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบ2
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินรอบสอง สทร. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วย Social Media ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2553 โดยให้ท่านนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาด้วย ส่วนจดหมายถึงเขต เจ้าหน้าที่ สทร. จะ e-filing ไปให้ ส่วนจดหมายถึง ผอ.โรงเรียน เราจะนำขึ้นที่บล็อกกลางนี้ พร้อมทั้งส่งให้ทางอีเมล์ภายในวันจันทร์นี้ (กรุณาตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้องด้วย)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: