Posted by: wesyod | 19/07/2010

เดี่ยวพิณ

เด็กชายณัชชา จำลองสอง ชั้นป.๕ โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย”ไวยพจนานุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต๑ เดี่ยวพิณลายผู้ไทย

พิณซิ่งมันๆ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: