Posted by: wesyod | 11/08/2010

ลงนามถวายพระพร

โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ที่มีพระชนมายุ ๗๘ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๓ และกิจกรรม “งานวันแม่แห่งชาติ” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของแผ่นดินและคุณแม่ผู้มีพระคุณของลูกๆ  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานิสรณ์” ณ ศาลาการเปรียญวัดปทุมาราม บ้านหนองลาดควาย อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งานสำหรับนักเรียน
๑.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันแม่(ในหัวข้อให้ความเห็น)

๒.ลงนามถวายพระพรออนไลน์ คลิกที่ “โครงการลงนามถวามพระพรออนไลน์”

Advertisements

Responses

 1. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ “วันแม่แห่งชาติ”ข้าพระพุทธเจ้านายเวสแก้ว ยอดมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์” ในนามประชาชน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ขอนอมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 2. วันแม่นี้ผมได้กราบแม่ผมได้มอบดอกมะลิให้แม่ผมขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงผมจะไม่ทำให้แม่เสียใจผมจะทำความดีให้กับแม่ทุกวันผมจะไม่ทำแต่วันแม่ผมขอให้แม่มีความสุขนะครับ

 3. หนูดีใจที่หนูได้กราบแม่และมอบดอกมะลิให้กับแม่และหนูดีใจที่ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ

 4. วันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมหนูภาคภูมิใจที่ได้กราบแม่ค่ะ

 5. ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน วันนี้พร้อมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ได้ทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารพระและร่วมถวายพระพรในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทุกคนปลื้ม น้ำตาคลอ

 6. ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นองค์ประมุขแห่งสยามชั่วกาลนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

 7. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีกำลังพระทัยเข้มแข็ง ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้กระทำมาตลอดชีวิตนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอตั้งใจทำความดีตามรอยพระยุคลบาทตลอดไป
  Long Live The King

 8. ทรงพระเจริญ

 9. ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และข้าพเจ้าดีใจยิ่งนักที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

 10. พระองค์ทรงเป็นเหมือนพ่อของข้าพระเจ้า ในโอกาสนี้ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของลูกยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบรูณแข็งแรงตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ

 11. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทย และขอให้พระองค์ทรงอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป

 12. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 13. ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพระชนมายุที่ยืนนาน และข้าพเจ้าปลาบปลื้มใจยิ่งนักที่ได้เกิดมาเป็นไทย

 14. ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และข้าพเจ้าดีใจยิ่งนักที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

 15. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 16. พระองค์ทรงเป็นเหมือนพ่อของข้าพระเจ้า ในโอกาสนี้ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของลูกยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบรูณแข็งแรงตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ

 17. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 18. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 19. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 20. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 21. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 22. เราเป็นคนไทยมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์

 23. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 24. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 25. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 26. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 27. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 28. ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ทรงคุ้มครองพระองค์ ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

 29. ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของลูกยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบรูณแข็งแรงตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ

 30. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า ทรงพระเจริญ

 31. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ คนไทยทั้งชาติ เป็นศูนย์ รวมจัย อันยิ่งใหญ่ ต่อๆไปเทอญ…

 32. ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุมั่นขวัญยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้บ้านเมืองและพสกนิกร

 33. พระบารมีแผ่ไพศาลคุ้มเกล้าชาวไทยทุกคนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 34. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน

 35. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 36. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 37. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน

 38. คําถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ 5 ธันวาคม ร่วมแต่ง กลอนถวายพระพร ในหลวง 84 พรรษา ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ Create Date : 05 ธันวาคม 2552 Last Update : 16 มีนาคม 2553 9:07:42 น. 281 comments Counter : Pageviews. Add to ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดย: กสิณ สิทธิโรจน์ IP: 115.67.135.59 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:15:01:14 น. ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ โดย: พลศิษฐ์ สิทธิโรจน์ IP: 115.67.135.59 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:15:02:55 น. เรารักในหลวงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ โดย: พวงเพ็ญ สิทธิโรจน์ IP: 115.67.135.59 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:15:04:25 น. หนู รัก ในหลวง มากๆค่ะ โดย: สุทธิดา พ่วงชาวนา IP: 118.172.151.34 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:18:00:53 น. วันนี้ในค่ายเอกาทศรฐ จ พิษณุโลก ได้มีการจุดเทียนถวายพระพร ณ เวลา 19.19 หนูจะไปคะ โดย: สุทธิดา พ่วงชาวนา IP: 118.172.151.34 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:18:03:55 น. ในวโรกาศคล้ายวันเสด็จราชสมภพ ของพระมหาบพิธ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ คณะสงห์และ อุบาสก อุบาสีกาวัดเขาตะเกียบ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ฝ่าพระบาทจงมีพระพลานามัย แข็งแรง แคล้วคลาด จากภัยอันตรายใดๆทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบเท่านานแสนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอถวายพระพร โดย: พระครูพิพัฒน์วรกิตติ์ IP: 222.123.93.83 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:18:13:55 น. รักในหลวงมากครับ จากครอบครัว คุณนิกร คุณนาง ลีสีคำ สามเณรอานนท์ ลีสีคำ ขอถวายพระพร โดย: ใต้ฝ่าพระบาท IP: 125.26.142.217 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:7:50:39 น. รักพ่อหลวง โดย: นายรวี จงวิจิตร IP: 124.120.175.231 วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:12:08:12 น. ขอถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย หนูรักในหลวงมากคะ โดย: หัตถชัย ปรีเปรม IP: 61.90.117.241 วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:19:38:39 น. ขออวยพรให้ในหลวงมีความสุข มีพลานามัยแข็งแรง มีรอยยิ้มและอยู่กับลูก ๆ ให้นานแสนนาน โดย: สิบเอกวสันต์(ธนกฤต) คงไพสันต์ ธัญดา คงไพสันต์ IP: 61.7.188.250 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:19:45 น. ขอให้พ่อหลวงของชนทั้งปองมีพระพลานามันแข็ง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนทั่วทั้งหล้านานเท่านาน โดย: ร.ต.ณเรศร์ สุจินตกวี IP: 192.168.1.125, 58.147.60.182 วันที่: 12 ธันวาคม 2552 เวลา:20:27:17 น. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลามัยแข็งแรง โดย: นายอุดมนางต้องใจ นายณฐรักษ์และนางสาวธัญวลัยและเพื่อนและพี่เอี้ยง ณ สงขลาและเพื่อน IP: 124.121.152.150 วันที่: 31 ธันวาคม 2552 เวลา:13:03:40 น. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวร ขอพระองค์มีพระวรกายที่แข็งแรง ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ โดย: ร..ต.สรวีย์/นางญาตินันท์ เวียงทองชุติไชย IP: 118.172.158.41 วันที่: 31 ธันวาคม 2552 เวลา:20:39:16 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงหายจากการประชาร ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน ด้ายเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ โดย: สุกัญญา IP: 118.175.178.167 วันที่: 31 ธันวาคม 2552 เวลา:21:23:46 น. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน โดย: นิภา IP: 125.26.246.163 วันที่: 31 ธันวาคม 2552 เวลา:22:08:38 น. ขออำนาจบารมีของพระเจ้าตากสิน ขอให้พ่อหลวงมีสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุข (รอยยิ้มของพ่อหลวงทำให้คนไทยมีความสุข) โดย: ระพีพร IP: 118.172.240.203 วันที่: 1 มกราคม 2553 เวลา:2:55:15 น. ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยต่อไป รักพ่อหลวงมาก โดย: patinya IP: 115.67.58.105 วันที่: 1 มกราคม 2553 เวลา:11:53:56 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดย: ส.ต.ท.อลงกรณ์ ถานะวุฒิพงศ์ IP: 118.172.37.89 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:9:14:15 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดย: ครอบครับวาดเขียน IP: 124.121.51.147 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:9:43:43 น. ขอให้ในหลวงมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชน โดย: จ.ส.อ.นิธิพันธ์ สมัครการ และครอบครัว IP: 118.172.214.111 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:9:50:24 น. ขอพระองค์ ทรงมีพระชนม์ มายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป มันผู้ใดที่ดูหมิ่น คิดคด ขอให้ไม่มีผืนแผ่นดินกลบหน้า ขอทรงพระเจริญ…..เรารักในหลวงยิ่งชีวิต โดย: nittaya IP: 58.11.71.183 วันที่: 3 มกราคม 2553 เวลา:11:00:14 น. ขอให้พระองต์แข๊งแรงทั้งพระวรกายและพระหฤทัย โดย: ปาณิสรา ศรีภูมั่น IP: 119.31.126.141 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:22:36:48 น. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวนและมีพระวรกายที่แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร์ให้กับปวงประชาชนตราบนานเทานาน โดย: นางสมใจ วรรณจักร IP: 119.42.115.119 วันที่: 6 มกราคม 2553 เวลา:12:50:32 น. เรารักในหลวง โดย: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. IP: 117.47.184.211 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:9:21:35 น. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายและพระหทัยแข็งแรง ทรงหายจากอาการประชวรทั้งหลาย ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน. เรารักในหลวงยิ่งชีวิต.. โดย: ตำรวจชายแดน… IP: 114.128.141.182 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:13:22:08 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ตลอดกาลนานเทอญ โดย: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. IP: 114.128.24.2 วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:10:55:14 น. ขอพระองคืทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน โดย: นางสาว กมลทิพย์ จารแก่น IP: 192.168.9.81, 203.158.205.32 วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:15:42:23 น. 1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง 5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 11. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 12. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 13. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 14. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 15. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 16. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 17. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 18. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 19. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 20. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 21. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 22. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 23. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 24. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 25. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 26. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 27. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 28. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 29. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 30. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 31. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 32. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 33. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 34. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 35. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ 36. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย 37. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 38. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 39. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 40. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน 41. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 42. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 43. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ 44. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 45. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 46. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 47. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 48. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 49. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 50. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ โดย: to IP: 125.26.65.242 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:13:15:20 น. ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน๑๒๙ พรรษาขึ้นไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นักกฎหมายมธ. ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ยิ่งชีวิต โดย: นักกฎหมายมธ. IP: 203.144.144.165 วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:23:26:11 น. จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการออม เปรียบเหมือนต้นไม้ที่พร้อมจะเติบใหญ่ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดย: Bart3 ส.อ.ละออ IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:26:52 น. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิสิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลกจงดลบันดาลให้พระองศ์มีพลานามัยแข็งแรงตลอดกาลนานเทอญ โดย: Bart3 ส.อ.จักกฤษณ์ นิลคร IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:28:13 น. ทหารไทยทุกคนเทิดทูนและรักชาติ ศาสนา และมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย: Bart3 ส.อ.วุฒิกร สังกะสี IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:30:06 น. ขอให้พ่อมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ของลูกๆ ตลอดไป โดย: Bart3 ส.อ.สติพร ผิวหอม IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:31:13 น. ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ บรรพบุรุษทหาร วีรชนผู้กล้า ผู้รักชาติ .. ช่วยอวยพรให้ประเทศไทยกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมให้กวาดล้างคนไม่ดี คนที่คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ .. ให้ผลกรรมคืนสนองด้วยเทอญ โดย: Bart3 ส.อ.สมชาย เกาะม่วงหมู่ และครอบครัว IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:32:32 น. รักในหลวงมากเลย ถ้าเหนื่อยแทนได้ก็ยอม ถ้าป่วยแทนได้ก็ยอม ดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมฉัตรของพระองค์ท่าน ขอให้ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดย: Bart3 ส.อ.ฉัตรชัย พวงเพ็ชร IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:34:07 น. ขอให้บุญบารมีของพระองค์ทรงปกป้องรักษาปวงประชาชาวไทยให้อยู่ดีมีสุข เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน และแผ่นดินไทยต้องมีพระองค์สถิตอยู่ทั่วแผ่นดิน โดย: Bart3 ส.อ.ธีรวุฒิ พิมพา IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:35:27 น. หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง ทรงชี้นำการทำกินใช้สินทรัพย์ ไม่ตกอับรู้พอเพียงเลี้ยงปากท้อง ใช้ชีวิตคู่หลักธรรมตามครรลอง ชีวิตครองความสุขพ้นทุกข์ภัย ทรงเป็นยอดนักปกครองที่เชี่ยวชาญ ธ ประสานการณ์วิกฤตวินิจฉัย ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี “พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ โดย: Bart3 นางสมปอง ศรีโสดาพล และครอบครัว IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:36:39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะ อดทน และ เสียสละด้วยความตรากตรำโดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ทรงงานเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าโดยตลอด นับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดย: Bart3 นายณัฐวุฒิ ศรีโสดาพล IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:37:57 น. ทุกพระราชดำรัสที่ตรัสสั่งสอน ทุกพระราชดำริทุกแนวทางที่ทรงแสดงให้เห็น ขอน้อมนำมาเป็นแนวทางแห่งการดำรงตนของต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ต้นหนึ่ง เพื่อให้ต้นกล้าต้นนี้มีคุณค่า ที่สุดในอันจะทดแทนคุณแห่งแผ่นดินที่กำเนิด โดย: Bart3 จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เทอดศักดิ์เดชา และครอบครัว IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:40:07 น. ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป โดย: Bart3 จ.ส.อ.ยศทวี ชูเกษม และครอบครัว IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:41:15 น. ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยังยืนนาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดยิ่งยืนนาน โดย: Bart3 จ.ส.อ.ชาญณรงค์ โสทอง และครอบครัว IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:42:21 น. ขอสดุดี พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ถ้าคนไทยรวมน้ำใจให้เป็นชาติ ถ้าคนไทยไม่ขลาดแม้นศักดิ์ศรี ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี ชาติวันนี้ไทยเจริญสรรเสริญ พระบารมี โดย: Bart3 จ.ส.อ.ประทิน อิ่มทะเล และครอบครัว IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:43:21 น. เราก็เป็นคนหนึ่งที่รักในหลวงและพระราชินีมาก มีความรู้สึกแรงกล้า ที่ต้องการเป็นคนดี ทำประโยชน์ให้แผ่นดินเกิดมากที่สุด เพื่อให้พ่อหลวงท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ โดย: Bart3 จ.ส.อ.จริญ งามขำ และครอบครัว IP: 180.180.28.218 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:44:11 น. ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นแดนไทยและสากลโลก จงโปรดคุ้มครองอภิบาลรักษา ให้พระองค์มีทรงมีพระชนม์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ โดย: Bart3 จ.ส.อ.สนั่น ศรีโาดาพล และครอบครัว IP: 125.26.84.162 วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:10:11:30 น. ล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวนดั่งหยาดฝนชโลมผืนล้า ถึงว่าป่าดงพฤกษ์ไพรพงทรงสู่ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่นแดดฝนไม่คิดนำพา ร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า โดย: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. IP: 114.128.29.12 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:58:42 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดย: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. IP: 114.128.31.140 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:16:54 น. ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ” โดย: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. IP: 117.47.189.210 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:30:29 น. ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ โดย: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. IP: 117.47.112.32 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:12:22 น. – ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระแม่ศรีแผ่นดินของชาวไทยตลอดไปเทอญ – ขอพระองค์มีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระฤทัยแจ่มใสสดชื่น อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน – ขอขอบพระคุณพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นที่ได้กรุณากับปวงชนชาวไทย และผืนแผ่นดินไทยอันหาที่เปรียบมิได้ – ขอพระองค์ทรงพระเจริญชั่วกัลปวสาน – ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป – ขอพระองค์ทรงพระเจริญ – ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง – ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน – ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน – ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง – ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญ โดย: กองพันทหารม้าที่ ๓๐ จ.ปราจีนบุ IP: 125.27.120.158 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:28:58 น. – ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระแม่ศรีแผ่นดินของชาวไทยตลอดไปเทอญ – ขอพระองค์มีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระฤทัยแจ่มใสสดชื่น อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน – ขอขอบพระคุณพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นที่ได้กรุณากับปวงชนชาวไทย และผืนแผ่นดินไทยอันหาที่เปรียบมิได้ – ขอพระองค์ทรงพระเจริญชั่วกัลปวสาน – ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป โดย: ชมรม ฯ สนามชัยเขต IP: 125.27.120.158 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:31:02 น. – ขอพระองค์ทรงพระเจริญ – ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง – ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน – ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน – ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง – ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน โดย: ชมรมคนรักในหลวง จ.ปทุมธานี IP: 125.27.120.158 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:32:23 น. – เรารักในหลวง – รักในหลวง หยุดซื้อ หยุดขาย ยาเสพติด – อยู่อย่างพอเพียงเพื่อในหลวงของเรา – รักในหลวงห่วงลุกหลานต้านยาเสพติด – ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพ่อหลวงของเรา – รักในหลวง ต้องช่วยลดโลกร้อน – รักในหลวง ต้องทำดี – รักในหลวง ต้องไม่เสพยาเสพติด – ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง – รักในหลวง ต้องทำดี เพื่อพ่อหลวงของเรา – รักในหลวง ต้องทำดีเพื่อชาติ – รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา – รักในหลวง ต้องทำดีไม่ทำลายชาติ – ช่วยกันทำดี เพื่อพ่อหลวงของเรา – รักในหลวง ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ – ขอพระองค์จงทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน โดย: รร.วิวัฒน์พลเมือง ม.พัน.๓๐ IP: 125.27.120.158 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:34:38 น. – สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติที่เราเคารพ – สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา – รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์ – ทุกคนร่วมสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง – เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง – สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน โดย: ครอบครัว ม.พัน.๓๐ จ.ปราจีนบุรี IP: 125.27.120.158 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:37:16 น. พ่อคนนี้คนดีเป็นที่หนึ่ง คิดคำนึงถึงพ่อคนนี้หนอ จะทำดีโดยไม่ต้องรีรอ ลูกจะขอให้พ่อมีสุขเอย โดย: ส.ต.ธีรวัฒน์ คณะฤกษน้อย IP: 125.27.122.149 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:13:35:28 น. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ โดย: ส.ต.ธีรวัฒน์ คณะฤกษน้อย IP: 125.27.122.149 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:13:37:07 น. ขอให้ในหลวงมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชน โดย: ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ IP: 114.128.8.63 วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:26:59 น. ขอให้ในหลวงมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชน โดย: ส.เคดิษฐ IP: 183.88.54.66 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:22:47:26 น. เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน โดย: ขันน้ำ IP: 203.144.135.159 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:8:27:05 น. ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยั่งยืนนาน โดย: นศท.บรรจง IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:49:26 น. ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง โดย: นศท.ฤทธิชัย IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:51:35 น. ขอให้พระองค์แข็งแรง โดย: นศท.ฤทธิชัย IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:52:52 น. ผมรักในหลวงมากครับ โดย: นศท.บุญฤทร์ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:54:38 น. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ โดย: นศท.บุญฤทร์ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:55:45 น. ขอให้ในหลวงมีพระวรกายที่แข็งแรง โดย: นศท.บุญฤทร์ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:56:51 น. ขอให้ในหลวงอยู่เป็นมิ่งขวัญให้ประชาชนตลอดไป โดย: นศท.บุญฤทร์ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:58:43 น. ขอให้ในหลวงเป็นหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์ตลอดกาล โดย: นศท.บุญฤทร์ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:00:56 น. ผมจะขอตามรอยพระยุคลบาท โดย: นศท.นริศ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:03:06 น. ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดย: นศท.นริศ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:04:18 น. ขอให้ในหลวงอยู่เป็นร่มโพธิ์ของชาวไทยตลอดไป โดย: นศท.นริศ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:06:17 น. ขอให้ในหลวงมีพระฤทัยแจ่มใส โดย: นศท.นริศ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:10:05 น. ทุกพระราชดำรัสที่ทรงตรัสสั่งสอน ผมขอน้อมนำมาเป็นแนวทางแห่งการดำรงตน โดย: นศท.นริศ IP: 118.173.55.151 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:31:26 น. ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดย: นักศึกษา วิชาทหาร ศิริรัตน์ ศรีวิเศษ โรงเรียนโยธินบำรุง IP: 119.42.84.73 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:06:17 น. – ขอพระองค์ทรงพระเจริญ – ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง – ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน – ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน – ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง – ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน โดย: นักศึกษา วิชาทหาร ศิริรัตน์ ศรีวิเศษ โรงเรียนโยธินบำรุง IP: 119.42.84.73 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:08:52 น. จะขอเดินตามคำสอนพ่อ ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค จะทำความดีเพื่อพระองค์ เรารักพระเจ้าอยู่หัว โดย: นศท.ทักษ์วงศ์ ขามพิทักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช IP: 112.142.24.118 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:29:29 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดย: นศท.กรวัฒน์ สุขสวัสด์ IP: 180.180.118.244 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:35:10 น. ขอให้ในหลวงทรงอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน โดย: นศท.กรวัฒน์ สุขสวัสดิ์ IP: 180.180.118.244 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:36:50 น. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดย: นศท.สหรัฐ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:34:22 น. ขอให้พระองค์ท่านมีพลานามัยแข็งแรง โดย: นศท.สหรัฐ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:39:36 น. พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำทางให้กับประชาชนชาวไทย โดย: นศท.สหรัฐ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:42:58 น. ขอให้พระองค์ท่านอยู่เป็นแสงนำทางให้กับประชาชนตลอดไป โดย: นศท.สหรัฐ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:46:26 น. พวกเราขอทำดีเพื่อในหลวง โดย: นศท.สหรัฐ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:49:17 น. เรารักในหลวง โดย: นศท.อดิศักดิ์ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:58:57 น. ขอให้ในหลวงของเรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป โดย: นศท.อดิศักดิ์ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:00:56 น. ขอให้ในหลวงหายจากพระประชวรในเร็ววัน โดย: นศท.อดิศักดิ์ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:06:28 น. ขอให้ในหลวงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป โดย: นศท.อดิศักดิ์ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:08:06 น. พระองค์ทรงเป็นดั่งหลักชัยอันสูงค่า โดย: นศท.อดิศักดิ์ IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:09:48 น. เรารักในหลวงเราขอทำดีเพื่อในหลวง โดย: นศท.วิชัย IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:11:12 น. เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย: นศท.วิชัย IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:12:14 น. เราจะช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อในหลวง โดย: นศท.วิชัย IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:13:29 น. เราจะต้องรู้รักสามัคคี โดย: นศท.วิชัย IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:14:36 น. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดย: นศท.วิชัย IP: 118.173.57.47 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:15:34 น. เรารักในหลวง ผมเชื่อว่าทุกคนก็รักในหลวง เพราะฉนั้นทุกคนหันมาสามคคีกันไว้น๊ะคับ โดย: นศท.ศราวุธ เจือบุญ ปี1 หมวด 4 เลขที่41 IP: 192.168.252.21, 61.7.241.91 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:27:47 น. สามัคคีกันไว้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวง เรารักในหลวง โดย: นศท.ศราวุธ เจือบุญ ปี1 หมวด 4 เลขที่41 IP: 192.168.252.21, 61.7.241.91 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:29:49 น. ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านาน โดย: นศท.ณัฐพงศ์ IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:07:15 น. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็แรง โดย: นศท.ณัฐพงศ์ IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:08:25 น. ขอให้พระองค์แคล้วคลาดจากภัยอันตราย โดย: นศท.ณัฐพงศ์ IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:09:43 น. เรารักในหลวง โดย: นศท.ณัฐพงศ์ IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:10:19 น. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดย: นศท.ณัฐพงศ์ IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:11:15 น. พระองค์เปลี่ยบเหมือนแสงจันทร์ยามประชาชนมืดหมดหนทาง โดย: นศท.สิทธิกร IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:12:50 น. ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป โดย: นศท.สิทธิกร IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:14:08 น. ขอให้พระองค์หายจากพระประชวรเร็ววัน โดย: นศท.สิทธิกร IP: 118.173.51.45 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:15:09 น. ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดย: นศท.สิทธิกร IP:
 39. ร้อยดวงใจทรงเป็นห่วงพ่อหลวงไทย ร้อยปัญหาพ่อหลวงไทยคอยช่วยไว้ เราชาวไทยเทิดทูลท่านยิ่งชีวิต

 40. ยามแผ่นดินเป็นไฟ ธ ทรงนำเมืองไทยฟันฝ่า
  เป็นมิ่งขวัญประชา พระราชาแห่งจักรี วงศ์
  ทรงลำบากตรากตรำ นำประเทศให้ธำรง
  พระบารมีสูงส่ง ทุกพระองค์ปกเกล้า ชาวไทย

 41. พระเมตตายิ่งใหญ่แผ่ไพศาล
  ดั่งสายธารหล่อเลี้ยงใจไทยทั้งผอง
  เราคนไทยร่วมใจรักถักร้อยกรอง
  ด้วยใจปองคงมั่นกตัญญู

 42. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 43. ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรทั่วประเทศ ดังนั้นเราเป็นลูกหลานคนไทย
  จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 44. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 45. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองให้พสกนิกร
  ชาวไทยตราบนานเท่านาน

 46. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายแข็งแรง
  ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินไทยตลอดกาล

 47. ยามแผ่นดินเป็นไฟ ธ ทรงนำเมืองไทยฟันฝ่า
  เป็นมิ่งขวัญประชา พระราชาแห่งจักรี วงศ์
  ทรงลำบากตรากตรำ นำประเทศให้ธำรง
  พระบารมีสูงส่ง ทุกพระองค์ปกเกล้า ชาวไทย

 48. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า
  หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
  หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา
  ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 49. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และซื่อสัตย์ตลอดไป

 50. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พระองค์มีความสุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 51. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พระองค์มีความสุขเกษมสำราญมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 52. “ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน  
  เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

 53. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

 54. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

 55. ทรงพระเจริญ

 56. ข้าพเจ้ารักในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 57. พรงองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เพื่อความเป็นอยู่ของชาวประชาร่มเย็น ทรงพระเจริญ

 58. พระเมตตาดุจดั่งฝนชโลมหล้า
  เหล่าประชาต่างเทิดทูลขึ้นเหนือหัว
  ยอมพลีกายถวายให้ไม่หวั่นกลัว
  พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน…ขอจงทรงพระเจริญ

 59. แผ่นดินทองของกษัตริย์พระฉัตรแก้ว ภัยคลาดแคล้วพ้นห่วงปวงปัญหา
  แผ่นดินธรรมทรงธรรมนำบุญญา เป็นประทีปชีวาประชาชน
  แผ่นดินไทยได้พระองค์ทรงเป็นหลัก ราษฎร์จงรักประจักษ์แจ้งทุกแห่งหน
  แผ่นดินนี้จึงมั่นคงด้วยมงคล ปวงชนเกษมสุขสวัสดี
  ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ

 60. ผมรักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ในชาติไทยที่มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ พระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัย น้ำพักน้ำแรง มันสมอง และหยาดเหงื่อ ของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ

 61. ขอพระองค์จงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 62. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 63. ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ

 64. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 65. ดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมฉัตรของพระองค์ท่าน ขอให้ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 66. ขอเดชะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  ทั่วทิศานุทิศสถิตสมัย
  พระปรมัตถบารมีศรีรัตนตรัย
  อวยถวายพรชัยให้ทรงพระเจริญ

 67. ทรงพระเจริญ

 68. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป ตราบนานเท่านาน

 69. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 70. มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
  ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
  ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 71. ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัว ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง หายจากอาการประชวร และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดนานเท่านาน

 72. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

 73. ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ

 74. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

 75. ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

 76. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 77. ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญกันคนไทยตราบนานเท่านาน

 78. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป ตราบนานเท่านาน

 79. ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ

 80. พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

 81. ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 82. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

 83. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรชาวไทยตลอดไป

 84. ประเทศไทยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขด้วยน้ำพระทัยของพ่อหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีตลอดมา

 85. เหตุที่ประชาชนคนไทยเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมา ไม่ใช่เพราะพระองค์ดำรงสถานะเป็นกษัตริย์ แต่เทิดทูนที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนมากมายตั้งแต่ทรงครองราชย์มาแล้ว พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับคนไทยมาตั้งเท่าไหร่ พระองค์ทำเพื่อคนไทยมาตลอดดูได้จากพระราชกรณียกิจและพระราชดำริที่พระองค์ทรงทำไว้มากมาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 86. รงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญกันคนไทยตราบนานเท่านาน

 87. ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญกันคนไทยตราบนานเท่านาน

 88. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน

 89. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ปกป้อง คุ้มครองแม่ของแผ่นดินของเราไม่ให้มัวหมองพระทัย และขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 90. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

 91. พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 92. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน

 93. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นพ่อของชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 94. ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ

 95. ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา

 96. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย

 97. ประชาชนคนไทยควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต..

 98. ขอให้พระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

 99. ขออาราธนาบุญบารมีของพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ในหลวง ของพวกเรา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน

 100. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
  มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษภัย

 101. แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์
  ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว
  ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย
  ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์

 102. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 103. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 104. ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระวรกายที่แข็งแรงตลอดกาล
  เป็นมิ่งขวัญของชาวประชาสืบไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราษตลอดการตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 105. ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

 106. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป ตราบนานเท่านาน

 107. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

 108. ขอตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 109. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ

 110. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 111. ขอตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 112. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ

 113. ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 114. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 115. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 116. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน

 117. ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 118. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 119. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 120. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน

 121. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 122. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 123. ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 124. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 125. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 126. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน

 127. ข้าพเจ้าจะหมั่นทำความดีเพื่อในหลวงของเรา

 128. ทรงพระเจริญ พลานามัยแข็งแรง

 129. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

 130. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน

 131. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 132. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 133. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 134. เรารักในหลวงของเรา

 135. ล้นเกล้าชาวประชาของปวงชนชาวไทย

 136. ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อในหลวง

 137. ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง

 138. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 139. พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วโลกล้วนแส้ส้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 140. เรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 141. ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 142. ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 143. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 144. ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป

 145. พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 146. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 147. ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ

 148. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป ตราบนานเท่านาน

 149. ประชาชนคนไทยควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต..

 150. ” แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์
  ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว
  ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย
  ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์ “

 151. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 152. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม

 153. กระผมเด็กชายพิสิฐ คำกองแก้ว ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงอายุยิ่งยืนนาน อย่าทรงพระประชวร และขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ทรงพระเจริญ

 154. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ

 155. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และให้ท่านหายประชวรในเร็วไว


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: